วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมบ้านหนังสือชุมชน ตำบลหนองกุงศรี

วันที่ 2 กันยายน 2558  บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี ออกเยี่ยมบ้านหนังสือชุมชน   ที่บ้านโนนจำปา, บ้านนาเหล่า ม.5,ม.11 ,บ้านโนนทอง ม.4 , บ้านหนองกุงศรี ม.1, ม.6
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น