วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารเครื่องดื่ม นวดและสปา

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารเครื่องดื่ม นวดและสปา ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาดวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ปี'58

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการปั่น ปล่อยปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอโนนสะอาด ร่วมปั่นจักรยาน ปล่อยปลา ปลูกป่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี