วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 07:00-17:00 น. บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภท กีฑา รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี


วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ท่าน ผอ.ธนากร หาญกุล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 07:00-08:00 น. บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ท่าน ผอ.ธนากร หาญกุล ร่วมทำบุญที่ วัดศิรินทราวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิทยากรกระบวนการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น.บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ความรู้ฐานภาษาอาเซียนและฐานอาชีพ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา กศน.และประชาชน ตำบลโคกกลาง ร่วมกิจกรรมโครงการดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี