วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตำบลทมนางาม (เปิด กศน.ตำบลทมนางาม อย่างเป็นทางการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาตำบลทมนางาม และ เปิด กศน.ตำบลทมนางาม อย่างเป็นทางการ ณ กศน.ตำบลทมนางาม 411 หมู่ที่ 1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี