วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันปิยะมหาราช ปี 57

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญเสริมสิริมงคล

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ท่าน ผอ.กศน.อำเภอโนนสะอาดท่านดร.ธนากร  หาญกุล ร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคล ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี