วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี'58

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก ขบวนเริ่มตั้งแต่งหน้า สถานีรถไฟอำเภอโนนสะอาด สิ้นสุดที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี ทำกิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 4 มิถุนายน 2558 บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ รอบบริเวณอาคาร กศน.ตำบลหนองกุงศรี