วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

วันจักรี ปี 2558

วันที่ 6 เมษายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีเนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 2 เมษายน 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมโครงการเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาส   ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี