วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เดินทางศึกษาดูงาน ณ สวนเจริญพันธ์ แหล่งเรียนรู้อาหารพื้นบ้าน ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอนายูง


วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ไหว้ครู ปฐมนิเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมไหว้ครู ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นักศึกษา ปวช. ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด