วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนทองคำเจริญ ม.3 และ 4

วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนทองคำเจริญ  ม.3 และ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทมนางาม ม.1 และ 9 บ้านทมนาดี ม.4 และ 10

วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทมนางาม ม.1 และ 9 บ้านทมนาดี ม.4 และ 10