วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกิจกรรม
 "วันครู" ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

กศน.อำเภอโนนสะอาดประชุมประจำเดือน

บุคลากรกศน.อำเภอโนนสะอาดประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ 
 ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี