วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 25 ธันวาคม 2556  อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรม เคาท์ดาวน์  ส่งท้ายปีเก่า ยินดีต้อนรับปีใหม่ ณ วนอุทยานเขาสวนกวาง(อ่างเก็บน้ำห้วยทราย) ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ กศน.ตำบลหนองกุงศรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เรื่องความรู้กินได้

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ กศน.ตำบลหนองกุงศรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เรื่อง ภาษาอาเซียนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน


วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ กศน.ตำบลหนองกุงศรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เรื่อง การเพาะเห็ดฟาง

การเพาะเห็ดฟาง
วัสดุที่ใช้
1.บล๊อก กว้าง 40 ซม. สูง  30 ซม. ยาว  70 ซม.
2. มูลสัตว์แห้ง
3. ปุ๋ยยูเรีย
4. ปูนขาว
5. เปลือกดิน/ เปลือกมัน
6. ผ้ายางคลุม
7. ไม้ไผ่   ทำโครงผ้าคลุม  ความยาวของไม้  1.70 ซม.
การเตรียมแปลง
1. ใช้ปูนขาวโรยกันเชื้อราปรับสภาพดิน
2. เตรียมดิน เหยียบดิน รดน้ำ
3. เตรียมขี้มันใส่บล็อก ระยะห่างระหว่างก้อนประมาณ   40 ซม. วางก้อนเสร็จให้หว่านปุ๋ยยูเรียให้ทั่ว ไม่ให้ถูกก้อนเชื้อเห็ด  รดน้ำ   อากาศเย็นให้หว่านเชื้อเห็ด รดน้ำให้เปียก ทำโครงไม้คลุมผ้า  2 ชั้น  นำฟางข้าวคลุม   4  วัน  แล้วเปิดรดน้ำ  คลุมผ้าไว้อีก 3 วัน  ตัดใย (เปิดรับอากาศ)  แล้วรอตัดดอกอีก  3 วัน

 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดฟาง