วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

นักศึกษาพื้นฐานสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 19-20 กันยายน 2558 นักศึกษาพื้นฐานสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ รร.บ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 16-17 กันยายน 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง