วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

วันที่ 4 กันยายน 2558  บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ศาลาประชาคม บ้านนาเหล่า ม.๗ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น