วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มโซนไร่อ้อย

วันที่ 22-24 มกราคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด พร้อมนักศึกษา กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มโซนไร่อ้อย(อ.โนนสะอาด อ.กุมภวาปี อ.วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ) ณ ธุดงคสถานวังพญานาค
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

วันครู ปี 58

วันที่ 16 มกราคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเด็ก ปี 58

วันที่ 9 มกราคม 2558 บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 58 ณ อบต.หนองกุงศรี