วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองกุงศรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ลงพื้นที่ ตำบลหนองกุงศรี ออกเยี่ยมภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน(ภาษาลาว)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน(ภาษาลาว) 
สำหรับนักศึกษา กศน. และ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 
ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด