วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์  จิตตเกษม
ออกพบปะประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" 
ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำ ดำหัว นายอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด
พร้อมหน่วยงานราขการต่างๆ จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว
นายอำเภอโนนสะอาด ณ บ้านพักนายอำเภอโนนสะอาด

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557


อาเซียนแคมป์

วันที่ 3-4 เมษายน 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
จัดแคมป์อาเซียนศึกษา และ กิจกรรมรดน้ำดำหัว
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ณ กศน.ตำบลโนนสูง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี