วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

วันที่ 24 เมษายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์  จิตตเกษม
ออกพบปะประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" 
ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น