วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

รดน้ำ ดำหัว นายอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด
พร้อมหน่วยงานราขการต่างๆ จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว
นายอำเภอโนนสะอาด ณ บ้านพักนายอำเภอโนนสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น