วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด