วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองกุงศรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ทีมบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ลงพื้นที่ ตำบลหนองกุงศรี ออกเยี่ยมภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น