วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

พิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2558

วันที่ 8 กันยายน 2558  บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ได้ร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2558 ณ กศน.ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น