วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนทองคำเจริญ ม.3 และ 4

วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนทองคำเจริญ  ม.3 และ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น