วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิทยากรกระบวนการ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น.บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรกระบวนการ ให้ความรู้ฐานภาษาอาเซียนและฐานอาชีพ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น