วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารเครื่องดื่ม นวดและสปา

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารเครื่องดื่ม นวดและสปา ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น