วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น