วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การอบรมพัฒนาศักภาพครู บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี โดยใช้สื่อ ETV

บุคลากร กศน.ตำบลหนองกุงศรี อบรมการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้สื่อ ETV ณ กศน.ตำบลหนองกุงศรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น