วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ณ วัดใหม่สุวรรณาราม  ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น