วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานอาสายุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ วัดบัวระพา บ้านทมนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น