วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 22-30 สิงหาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรกระบวนการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น