วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครู 1 วิจัย 1 โครงงาน และจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30-17:00 น. กศน.อำเภอโนนสะอาดโดย ดร.ธนากร  หาญกุล และบุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด ทุกคน อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 1 ครู 1 วิจัย 1 โครงงาน และจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมดอกอ้อยบาน กศน.อำเภอโนนสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น