วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมวางแผนจัดเตรียมงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 23 มีนาคม 2558  บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ผอ.กศน.อำเภอโนนสะอาด ร่วมประชุมวางแผนจัดเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ณ อบต.หนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น