วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลงแขกเกี่ยวข้าว


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว มีผู้เข้าร่วม 35 คน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น